Praha,
20
Červenec
2022
|
10:00
Europe/Amsterdam

Bridgestone bude prostřednictvím darů do Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN podporovat bezpečnost globální dopravy

  • Bridgestone Group přispívá k bezpečnosti silničního provozu nejen svými produkty a službami, ale také každodenními obchodními aktivitami, mezi něž patří kontroly bezpečnosti pneumatik, tréninky bezpečné jízdy pro zaměstnance a vzdělávací programy zaměřené na zdravý životní styl.
  • Bridgestone Corporation věnuje Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN (UNRSF) v průběhu čtyřletého období celkem 1 milion USD a prostřednictvím těchto darů a partnerství vylepší v reakci na rostoucí očekávání globální komunity své celosvětové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
  • Tento projekt odpovídá v rámci iniciativy „Bridgestone E8 Commitment“ hodnotám „Easy“ (snadnost) a „Empowerment“ (posílení postavení).
Photo-Bridgestone Announces Global Road Safety Support through Donations to UNRSF

 

Společnost Bridgestone Corporation oznámila, že ve čtyřletém období 2022 až 2025 daruje 1,0 milionu USD (cca 129 milionů jenů, resp. 24 milionů Kč)*1 Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN (UNRSF – United Nations Road Safety Fund)*2. Koncern Bridgestone Group, jehož základem je výroba pneumatik, chápe, že bezpečnost silničního provozu je pro systémy mobility a odolnost komunit nezbytná. Tento projekt odpovídá hodnotám „Snadnost: Zaměření na zajišťování komfortu a pocitu jistoty v životě založeném na mobilitě“ a „Posílení postavení: Úsilí přispívat ke společnosti, která zajišťuje dostupnost a důstojnost pro všechny“, jak jsou uvedeny v korporátní iniciativě „Bridgestone E8 Commitment“.*3


Každý rok přijde v důsledku dopravních nehod o život více než 1,35 milionu lidí na celém světě. Dopravní nehody jsou hlavní příčinou úmrtí mladých lidí, a k více než 90 % těchto dopravních nehod dochází v zemích s nízkou až střední úrovní příjmů. Bridgestone Group podniká ve více než 150 zemích a teritoriích celého světa. Koncern kromě poskytování produktů a služeb splňujících nejvyšší požadavky na bezpečnost přispívá k bezpečnosti silničního provozu také svými každodenními obchodními aktivitami, například kontrolami bezpečnosti pneumatik. Bridgestone Group navíc organizuje různé aktivity, jakými jsou tréninky bezpečné jízdy pro zvyšování povědomí o bezpečnosti mezi zaměstnanci, a v lokálních komunitách rovněž zajišťuje současným i budoucím generacím vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Více informací o aktivitách koncernu Bridgestone Group naleznete na internetu ve zprávě „Bridgestone 3.0 Journey 2022 Integrated Report“.*4

 
V roce 2020 vyhlásilo Valné shromáždění OSN Akční dekádu pro bezpečnost silničního provozu 2021–2030.*5 V jejím průběhu budou podporovány kroky vedoucí ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod v období mezi roky 2021 a 2030 alespoň o 50 %. Tato kampaň svědčí o rostoucích očekáváních globální komunity v oblasti bezpečnosti silničního provozu a předpokládá, že členské země OSN budou v tomto desetiletí pokračovat ve vlastních iniciativách na podporu bezpečnosti silničního provozu. Organizace Tire Industry Project, tvořená 
10 nejvýznamnějšími globálními výrobci pneumatik, zveřejnila v roce 2021 Plán SDG pneumatikářského průmyslu*6 s konkrétními příspěvky tohoto odvětví k realizaci cílů trvale udržitelného vývoje OSN (SDG – Sustainable Development Goals). Tento plán stanovuje rámec konkrétních kroků směřujících k naplnění cílů SDG 3.6 (snížení počtu úmrtí a zraněných osob při dopravních nehodách na celém světě na polovinu), které toto průmyslové odvětví považuje za důležité.


Bridgestone, globální lídr v odvětvích výroby pneumatik a gumárenských produktů, připravuje v rámci partnerství prostřednictvím darů Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN (UNRSF) další rozšíření svých aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu v regionech svého působení. Bridgestone bude současně nepřetržitě přispívat k zajišťování bezpečnosti silničního provozu v globálním měřítku, což zahrnuje rozvoj silniční infrastruktury, podporu multimodální dopravy a využívání půdy v zemích s nízkou až střední úrovní příjmů. Bridgestone Group využívá jednu ze svých silných stránek – globální působení – k budování vztahů s lokálními komunitami na základě důvěry. Koncern současně pracuje na tom, aby splňoval očekávání globální komunity prostřednictvím aktivit s jednotným přístupem a různých partnerství.

 
„Ve společnosti Bridgestone jsme přesvědčeni o tom, že je naším úkolem a odpovědností podporovat bezpečnou mobilitu a životní styly od samých základů a přispívat k realizaci trvale udržitelné společnosti. Koncern se s hrdostí připojuje ke globální spolupráci na uskutečňování vize Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN: ‚Budovat svět, kde jsou silnice bezpečné pro všechny účastníky silničního provozu, a to kdekoli‘. Tato vize se dalekosáhle překrývá s hodnotou ‚Snadnost: Zaměření na zajišťování komfortu a pocitu jistoty v životě založeném na mobilitě’, která je součástí naší korporátní iniciativy ‚Bridgestone E8 Commitment‘. Bridgestone Group usiluje prostřednictvím tohoto partnerství o další zlepšování bezpečnosti a životů současných i budoucích generací,“ řekl Shu Ishibashi, globální generální ředitel a jednatel společnosti Bridgestone Corporation.


„Máme radost, že se můžeme spolehnout na podporu inovační společnosti, jakou je Bridgestone, která vstupuje do našeho partnerství pro bezpečnost silničního provozu. Jeho cílem je snížit počty obětí a zraněných osob při dopravních nehodách, ovlivňujících život komunit na celém světě, na polovinu. Ukončení této naléhavé krize vyžaduje soustředěné úsilí celého světa. Na nepřetržitý růst partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem v rámci Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN jsme hrdí,“ řekl Jean Todt, zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN pro bezpečnost silničního provozu.

 
*1     Přepočteno podle směnného kurzu 129,21 japonského jenu za 1 USD, resp. 24,193 české koruny za 1 USD
*2     Fond bezpečnosti silničního provozu OSN (UNRSF – United Nations Road Safety Fund) je multipartnerský svěřenecký fond OSN, který byl založen v roce 2018 pod Evropskou hospodářskou komisí OSN za účelem propagace aktivit na podporu bezpečnosti v dopravě. Organizace se sídlem ve švýcarské Ženevě podporuje rozvoj dopravní infrastruktury a pravidel společně s dalšími iniciativami pro bezpečnost dopravy prostřednictvím projektů zaměřených na země s nízkou až střední úrovní příjmů. Více informací o Fondu bezpečnosti silničního provozu OSN (UNRSF) naleznete na následující webové stránce:
https://unece.org/about-un-road-safety-fund
*3     Společnost Bridgestone Group nedávno spustila svou korporátní iniciativu „Bridgestone E8 Commitment“ za účelem realizace své vize: „Bridgestone pokračuje na cestě do roku 2050 v poskytování hodnot společnosti i zákazníkům jako firma nabízející trvale udržitelná řešení“. Tento závazek bude managementu koncernu sloužit jako vodítko a současně bude získávat důvěru budoucích generací. „Bridgestone E8 Commitment“ zahrnuje 8 hodnot společnosti Bridgestone začínajících v angličtině na písmeno „E“ (Energy – energie, Ecology – ekologie, Efficiency – hospodárnost, Extension – rozšíření, Economy – ekonomika, Emotion – emoce, Ease – snadnost a Empowerment – posílení postavení), které se koncern zaváže vytvářet prostřednictvím „účelu“ a „procesu“ v souladu s hodnotami společnosti Bridgestone. Společně se zaměstnanci, společností, partnery a zákazníky tak bude realizovat trvale udržitelnou společnost.
https://www.bridgestone.com/corporate/news/2022030101.html
*4     Zprávu „Bridgestone 3.0 Journey 2022 Integrated Report“ naleznete na následující webové stránce:
https://www.bridgestone.com/ir/library/integrated_report/index.html
*5     Více informací o Akční dekádě pro bezpečnost silničního provozu 2021–2030 získáte na následující webové stránce:
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/decade-of-action-for-road-safety-2021-2030
*6     Více informací o Plánu SDG pneumatikářského průmyslu naleznete na následující webové stránce: 
https://sustainabilitydriven.info/

 

Společnost Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe:

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe (Bridgestone EMIA) je regionální strategickou obchodní jednotkou společnosti Bridgestone Corporation, globálního lídra v oblasti pneumatik a řešení pro trvale udržitelnou mobilitu. Společnost Bridgestone EMIA se sídlem v belgickém Zaventemu má více než 20 000 zaměstnanců a podniká ve 40 zemích svého regionu.

Bridgestone nabízí rozmanité produktové portfolio prémiových pneumatik a vyspělých řešení pro mobilitu. Podnikovou vizí je poskytovat společnosti a zákazníkům přidanou hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Významnou roli přitom hraje iniciativa Bridgestone E8 Commitment, která je široce pojatým, globálním závazkem. Bridgestone v něm jasně definuje hodnoty, na jejichž základě dodává své produkty a služby společnosti, zákazníkům a budoucím generacím, a to s pozorností zaměřenou na následujících osm oblastí: energie, ekologie, hospodárnost, rozšíření, ekonomika, emoce, snadnost a posílení postavení. Tyto oblasti jsou kompasem pro usměrňování strategických priorit, rozhodování a dalších kroků ve všech oblastech podnikání.

Více informací o společnosti Bridgestone v regionu EMIA naleznete na webových stránkách www.bridgestone-emia.com a press.bridgestone-emia.com. Sledujte nás na portálech Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.