Praha,
10
Srpen
2022
|
09:00
Europe/Amsterdam

Bridgestone spolupracuje se společností Microsoft na urychlení integrace pokročilé analytiky pneumatik napříč globálním portfoliem síťově propojených řešení pro pneumatiky a mobilitu

  • Bridgestone využije Microsoft Azure k urychlení své digitální transformace a k vylepšování svého globálního portfolia síťově propojených řešení pro pneumatiky a mobilitu
  • Spolupráce společností Bridgestone a Microsoft umožní novým hráčům na trhu s mobilitou, výrobcům automobilů a provozovatelům vozových parků využívat platformy, na nichž Bridgestone zakládá svá řešení pro mobilitu
  • Spolupráce urychlí technické inovace společnosti Bridgestone v oblastech umělé inteligence a strojového učení, čímž podpoří vytváření hodnot „Efficiency“ (hospodárnost), „Extension“ (rozšíření) a „Economy“ (ekonomika) definovaných iniciativou „Bridgestone E8 Commitment“
Microsoft logo - approved

Společnost Bridgestone Corporation (Bridgestone) dnes oznámila spolupráci s Microsoftem. Bridgestone bude používat Microsoft Azure k urychlení vývoje a realizace strategií pro uvádění produktů a služeb na trh. Tento krok podpoří digitální transformaci firmy Bridgestone a rozšíří její portfolio trvale udržitelných řešení.

„První spolupráci jsme oznámili v roce 2020. Microsoft je od té doby cenným partnerem na našich evropských i amerických trzích,“ řekl Paolo Ferrari, globální provozní ředitel společnosti Bridgestone Corporation a prezident a generální ředitel společnosti Bridgestone Americas. „Máme velkou radost, že můžeme v této spolupráci pokračovat vylepšenými a rozšířenými nabídkami, které umožní společnosti Bridgestone globálně vyvíjet další inovace a rychle je dodávat zákazníkům v souladu s iniciativou Bridgestone E8 Commitment.“

Pokročilá a prediktivní analytika údržby zvyšuje zákazníkům produktivitu a efektivitu. Azure umožní společnosti Bridgestone vytvářet pro zákazníky, především z řad globálních provozovatelů vozových parků a výrobců automobilů, přidanou hodnotu, a to integrací pokročilé analytiky pneumatik, která umožní lépe sledovat opotřebení pneumatik a stav koster pneumatik. Zákazníci budou díky tomu moci maximálně využívat výhody protektorování pneumatik. Uživatelé budou také dostávat informace o tom, že jejich pneumatiky potřebují údržbu. Obě společnosti budou i nadále používat platformu Microsoft pro síťově propojené automobily, která získává a analyzuje data o pneumatikách v reálném čase v rámci zcela integrovaného ekosystému vozidla.

„Víme například, že pro vozové parky je nejdůležitější provozní využití vozidel spolu s bezpečností řidičů a celkovými náklady,“ řekl Ferrari. „Platforma pro síťově propojené automobily nám umožní poskytovat provozovatelům vozových parků přehledy v každé z uvedených oblastí, ale nejen v nich, a to pomocí dat přímo z pneumatiky. Tím můžeme nabídnout přidanou hodnotu, která by jinak zůstala nevyužita.“

Bridgestone pomocí Azure vytvoří nové cloudové funkce, které umožní další zvyšování efektivity a modernizaci nejen podnikových procesů v hlavní divizi zaměřené na pneumatiky, ale také provozních činností v oblasti IT, včetně produktivity jednotlivých pracovišť. Firma Bridgestone využije řešení Microsoftu ke zvyšování provozní efektivity, flexibility a rozšiřitelnosti napříč podnikovými nástroji a platformami. Vyšší agilita v celé klíčové infrastruktuře urychlí zavádění řešení zaměřených na pneumatiky u zákazníků. Kromě toho zvýší efektivitu a zlepší spolupráci napříč celým podnikem. Mezi další přínosy patří zvýšení robustnosti řízení firmy, lepší zabezpečení a úspory celkových provozních nákladů.

„S pokračující digitalizací světa kolem nás a stále častějším využíváním dat je vzrušující sledovat, jak Bridgestone pracuje na nabídce nových řešení a datové analytiky pro své zákazníky,“ řekl Sanjay Ravi, generální ředitel divize automobilové mobility a dopravy ve společnosti Microsoft. „Naše dlouhodobá spolupráce se společností Bridgestone přinesla mnoho úspěchů. Těšíme se, že ji budeme moci i nadále podporovat v jejím úsilí o poskytování nových řešení, jejichž výsledkem bude optimalizované řízení vozových parků a celkové zvýšení podnikové efektivity.“

Iniciativa „Bridgestone E8 Commitment“ definuje osm hodnot, které se Bridgestone zavázal vytvářet společně se zaměstnanci, společností, partnery a zákazníky při realizaci trvale udržitelné společnosti. Spolupráce s Microsoftem pomůže společnosti Bridgestone uskutečňovat hodnoty „Efficiency“ (hospodárnost), „Extension“ (rozšíření) a „Economy“ (ekonomika).

 

 

Společnost Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe:

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe (Bridgestone EMIA) je regionální strategickou obchodní jednotkou společnosti Bridgestone Corporation, globálního lídra v oblasti pneumatik a řešení pro trvale udržitelnou mobilitu. Společnost Bridgestone EMIA se sídlem v belgickém Zaventemu má více než 20 000 zaměstnanců a podniká ve 40 zemích svého regionu.

Bridgestone nabízí rozmanité produktové portfolio prémiových pneumatik a vyspělých řešení pro mobilitu. Podnikovou vizí je poskytovat společnosti a zákazníkům přidanou hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Významnou roli přitom hraje iniciativa Bridgestone E8 Commitment, která je široce pojatým, globálním závazkem. Bridgestone v něm jasně definuje hodnoty, na jejichž základě dodává své produkty a služby společnosti, zákazníkům a budoucím generacím, a to s pozorností zaměřenou na následujících osm oblastí: energie, ekologie, hospodárnost, rozšíření, ekonomika, emoce, snadnost a posílení postavení. Tyto oblasti jsou kompasem pro usměrňování strategických priorit, rozhodování a dalších kroků ve všech oblastech podnikání.

Více informací o společnosti Bridgestone v regionu EMIA naleznete na webových stránkách www.bridgestone-emia.com a press.bridgestone-emia.com. Sledujte nás na portálech Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.