Praha,
11
Září
2023
|
12:02
Europe/Amsterdam

Bridgestone zavádí technologii ENLITEN® do motoristického sportu pneumatikami obsahujícími 63 % materiálů z recyklátů a obnovitelných zdrojů

  • Bridgestone dodává týmům v soutěži solárně poháněných vozů Bridgestone World Solar Challenge (BWSC)*1 pneumatiky vyrobené z opakovaně zpracovaných sazí, recyklované ropy, siliky z rýžových slupek a dalších materiálů z recyklátů a obnovitelných zdrojů.
  • Podpora soutěže BWSC a iniciativ zaměřených na udržitelnost v motoristickém sportu souzní s hodnotami „Energie“ a „Emoce“ definovanými iniciativou Bridgestone E8 Commitment.
ENLITENtire

 

Bridgestone oznámil, že bude týmům v soutěži solárně poháněných automobilů Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) dodávat pneumatiky obsahující 63 % materiálů vyrobených z recyklátů a obnovitelných zdrojů. Pneumatiky vyvinuté podle specifických požadavků jsou připraveny na jedinečnou výzvu v podobě závodu napříč Austrálií o délce 3000 kilometrů.

Bridgestone vždy podporoval bezpečnost v motoristickém sportu, v němž musí jezdci opakovaně čelit extrémním podmínkám a situacím. Společnost se prostřednictvím motoristického sportu s nesmírnou hrdostí a vášní neúnavně věnuje dalšímu vývoji technologie a výroby, logistice, síle své značky a rozvoji talentů. Bridgestone oslavuje v roce 2023 šedesáté výročí svých aktivit v motoristickém sportu a s hrdostí pokračuje v podporování udržitelného globálního motoristického sportu.

„ENLITEN®“: Nová technologie společnosti Bridgestone pro prémiové pneumatiky v elektromobilové éře

Bridgestone vyvinul pro letošní soutěž solárně poháněných automobilů BWSC 2023 nové pneumatiky s technologií ENLITEN®, která je novou základní technologií společnosti pro její produkty. ENLITEN® překonává konvenční pneumatiky lepšími ekologickými vlastnostmi a současně s velkými rezervami uspokojuje požadavky zákazníků a trhu na produktové vlastnosti. Bridgestone díky značnému pokroku, který technologie ENLITEN® přináší v oblasti provozních vlastností, významně zvyšuje přidanou hodnotu poskytovanou lidské společnosti a zákazníkům.

 

Pneumatiky s technologií ENLITEN® dodávané týmům v soutěži BWSC jsou díky svému nízkému valivému odporu, opotřebení a hmotnosti připraveny na extrémní zatížení, jemuž budou vystaveny během závodu o délce 3000 km. Bridgestone poskytne jednotlivým týmům individualizované pneumatiky podle jejich požadavků, aby ukázal silné stránky nové technologie ENLITEN a výjimečné vlastnosti pneumatik. Bridgestone bude pokračovat v dalším vývoji pneumatik vybavených technologií ENLITEN a dodávat je v individualizovaných verzích zákazníkům v motoristickém sportu i na trhu s konvenčními pneumatikami.

Pneumatiky pro soutěž BWSC obsahují 63 % materiálů z recyklátů a obnovitelných zdrojů

Mezi pneumatikami dodávanými společností Bridgestone bude také pneumatika, v jejíž konstrukci mají materiály získávané z recyklátů a obnovitelných zdrojů podíl 63 % (ukazatel materiálové cirkularity MCN – Material Circularity Number), což je výrazné zlepšení v porovnání s cca 30 % v ročníku BWSC 2019. Mezi materiály z recyklátů a obnovitelných zdrojů použité při vývoji těchto pneumatik patří recyklovaná organická vlákna, opakovaně zpracované saze, recyklované pryžové chemikálie, recyklovaná ropa a výztužný materiál používající recyklovanou ocel. Pneumatiky dodávané pro třídu vozidel „Cruiser“ byly speciálně vyvinuty tak, aby mohly obsahovat siliku z rýžových slupek a saze získávané pyrolýzou z použitých pneumatik.

 

Logistika s nízkými emisemi CO2 z přepravy pneumatik

Společnost Bridgestone se při přepravě pneumatik BWSC rozhodla spolupracovat s DHL, předním poskytovatelem logistických služeb, jehož cílem je dosáhnout nulových emisí do roku 2050. Přeprava pneumatik na soutěž BWSC bude mít 100% neutrální bilancí emisí CO2 díky řešení DHL GoGreen Plus*3 na základě kombinace udržitelného lodního paliva a kompenzace emisí uhlíkovými kredity VER Gold Standard.

 

„Bridgestone s nadšením přispívá k udržitelnější budoucnosti motoristického sportu prostřednictvím našich pneumatik ENLITEN pro účastníky soutěže Bridgestone World Solar Challenge, obsahujících 63 % materiálu z recyklátů a obnovitelných zdrojů, a našich kooperativních iniciativ v oblasti dodavatelských řetězců. Tuto novou technologii předvedeme v extrémních podmínkách,“ řekl Naotaka Horio, ředitel divize Bridgestone Motorsports. „Jako titulární sponzor se navíc těšíme, že pomůžeme různým mladým inženýrům z celého světa vytvářet v soutěži BWSC průkopnické technologie, které mohou sehrát roli v budoucí společnosti s udržitelnější mobilitou.“

Udržitelnost tvoří základ pro obchodní rozhodování podnikového managementu společnosti Bridgestone, která tak usiluje o realizaci své vize pro rok 2050, podle níž hodlá poskytovat přidanou hodnotu lidské společnosti a zákazníkům jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Soutěž BWSC hraje v tomto vývoji jedinečnou roli, protože sbližuje motoristický sport a trvale udržitelná řešení pro budoucnost.*4

BWSC reprezentuje hodnoty „Energie“ a „Emoce“, definované v rámci iniciativy Bridgestone E8 Commitment,*5 která definuje závazek společnosti Bridgestone podílet se na realizaci společnosti s uhlíkově neutrální mobilitou (Energie) a inspirovat nadšení a šířit radost ve světě mobility (Emoce).

 

 

*1 Bridgestone World Solar Challenge se bude konat od neděle 22. října v Austrálii. Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Bridgestone:

https://www.bridgestone.co.jp/bwsc/

Webové stránky organizátorů:

https://worldsolarchallenge.org/

*2 Bridgestone podporuje týmy přihlášené do soutěže Bridgestone World Solar Challenge 2023

https://www.bridgestone.com/corporate/news/2023060501.html

*3 Řešení DHL GoGreen Plus

https://www.dhl.com/jp-ja/home/global-forwarding/products-and-solutions/gogreen-solutions.html

*4 Dlouhodobé strategické cíle pro rok 2030

https://www.bridgestone.com/ir/library/strategy/pdf/ENG_lsa20220831.pdf

*5 Iniciativa Bridgestone E8 Commitment

Společnost Bridgestone Group etablovala svou korporátní iniciativu „Bridgestone E8 Commitment“, která pomáhá realizovat její vizi: „Bridgestone bude na cestě do roku 2050 i nadále poskytovat společnosti a zákazníkům hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení.“ Tento závazek slouží managementu společnosti jako kompas a současně je prostředkem pro získání důvěry budoucích generací. „Bridgestone E8 Commitment“ tvoří osm jedinečných hodnot společnosti Bridgestone, které v angličtině začínají na písmeno „E“ (Energy (energie), Ecology (ekologie), Efficiency (hospodárnost), Extension (rozšíření), Economy (ekonomika), Emotion (emoce), Ease (snadnost) a Empowerment (posílení postavení)). Bridgestone Group se zavazuje, že bude svými jedinečnými cíli a procesy tyto hodnoty vytvářet společně se zaměstnanci, společností, partnery a zákazníky, a přispívat tak k realizaci trvale udržitelné společnosti. https://www.bridgestone.com/corporate/news/pdf/2022030101.pdf

RiceHuskSilica

 

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe:

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe (Bridgestone EMIA) je regionální strategickou obchodní jednotkou společnosti Bridgestone Corporation, globálního lídra v oblasti pneumatik a řešení pro trvale udržitelnou mobilitu. Společnost Bridgestone EMIA se sídlem v belgickém Zaventemu má více než 20 000 zaměstnanců a podniká ve 40 zemích svého regionu.

Bridgestone nabízí rozmanité produktové portfolio prémiových pneumatik a vyspělých řešení pro mobilitu. Podnikovou vizí je poskytovat společnosti a zákazníkům přidanou hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Významnou roli přitom hraje iniciativa Bridgestone E8 Commitment, která je široce pojatým, globálním závazkem. Bridgestone v něm jasně definuje hodnoty, na jejichž základě dodává své produkty a služby společnosti, zákazníkům a budoucím generacím, a to s pozorností zaměřenou na následujících osm oblastí: energie (Energy), ekologie (Ecology), hospodárnost (Efficiency), rozšíření (Extension), ekonomika (Economy), emoce (Emotion), snadnost (Ease) a posílení postavení (Empowerment). Tyto oblasti jsou kompasem pro usměrňování strategických priorit, rozhodování a dalších kroků ve všech oblastech podnikání.

Více informací o společnosti Bridgestone v regionu EMIA naleznete na webových stránkách www.bridgestone-emia.com a press.bridgestone-emia.com. Sledujte nás na portálech Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.