Praha,
08
Prosinec
2023
|
12:15
Europe/Amsterdam

Mezinárodní automobilová federace FIA potvrdila, že Bridgestone bude výhradním dodavatelem pneumatik pro mistrovství světa ABB FIA Formule E od sezony 2026–2027

Bridgestone se vrací do globálního motoristického sportu s důrazem na trvalou udržitelnost

Společnost Bridgestone Corporation byla Mezinárodní automobilovou federací FIA na Světovém zasedání motoristického sportu v Baku jmenována budoucím výhradním dodavatelem pneumatik pro mistrovství světa ABB FIA Formule E s platností od sezony 2026–2027. Výběr značky Bridgestone organizací FIA jako výhradního dodavatele pneumatik pro Formuli E v sezonách 2026–2027 až 2029–2030 bude základním kamenem její trvale udržitelné strategie pro účast v globálním motoristickém sportu. Bridgestone bude na základě dodavatelské dohody s Mezinárodní automobilovou federací FIA pokračovat ve vývoji a zdokonalování trvale udržitelné technologie a urychlovat realizaci inovací s cílem poskytovat přidanou hodnotu při „výrobě“ a „používání“ pneumatik i jejich následné „recyklaci“ na suroviny pro další výrobu. Bridgestone se v souladu se svou firemní misí „sloužit společnosti vynikající kvalitou“ zaměřuje na zásadní utváření budoucnosti mobility prostřednictvím produktů, které dodává v rámci svých trvale udržitelných iniciativ v globálním motoristickém sportu. Úsilí společnosti Bridgestone přesahuje hranice závodních okruhů s cílem významně přispívat k uskutečňování trvale udržitelné lidské společnosti.

„Motoristický sport je pro značku Bridgestone vášeň. Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak bude. Mám radost, že mohu letos, kdy oslavujeme 60. výročí našich aktivit v motoristickém sportu, oznámit náš návrat do mistrovství světa FIA. Jsme velmi nadšeni, že můžeme z pověření Mezinárodní automobilové federace FIA navázat na naši 60letou historii v motoristickém sportu jako výhradní dodavatel pneumatik pro Formuli E od sezony 2026–2027. Bridgestone sdílením vášně závodit a vítězit podporuje nejlepší výkony závodních vozů, jezdců a týmů v závodních podmínkách opakovaným překonáváním největších výzev při současném zajištění bezpečnosti a pocitu jistoty na základě našeho základního principu: ‚pneumatiky chrání život‘. V této ‚největší výzvě‘, které říkáme ‚výzva k dokonalosti‘, spočívají naše kořeny jako výrobce pneumatik. Tento přístup utvářel také základy našeho obchodu s prémiovými pneumatikami. Bridgestone nyní vstupuje do další etapy s cílem rozvíjet trvale udržitelné prémiové produkty pro globální motoristický sport naší neúnavnou vášní, s níž přijímáme největší výzvy a v každém okamžiku usilujeme o dokonalost. Základem naší dodavatelské smlouvy s FIA bude rozšíření a optimalizace produktové technologie pro pneumatiky ‚ENLITEN®‘, což umožní ‚maximální individualizaci‘, kterou definujeme jako naši „novou prémiovou přidanou hodnotu v éře elektromobilů‘. Těším se na zahájení našich aktivit ve Formuli E od sezony 2026–2027,“ řekl Shu Ishibashi, globální generální ředitel a jednatel společnosti Bridgestone Corporation.

Společnost Bridgestone usiluje prostřednictvím svých trvale udržitelných prémiových aktivit v globálním motoristickém sportu o realizaci svého korporátního závazku „Emoce: Závazek inspirovat vzrušení a šířit potěšení ve světě mobility“ definovaného v iniciativě „Bridgestone E8 Commitment“.

*1 Společnost Bridgestone Group etablovala svou korporátní iniciativu „Bridgestone E8 Commitment“, která pomáhá realizovat její vizi: „Bridgestone bude na cestě do roku 2050 i nadále poskytovat společnosti a zákazníkům hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení.“ Tento závazek slouží managementu společnosti jako kompas a současně je prostředkem pro získání důvěry budoucích generací. „Bridgestone E8 Commitment“ tvoří osm jedinečných hodnot společnosti Bridgestone, které v angličtině začínají na písmeno „E“ (Energy (energie), Ecology (ekologie), Efficiency (hospodárnost), Extension (rozšíření), Economy (ekonomika), Emotion (emoce), Ease (snadnost) a Empowerment (posílení postavení)). Bridgestone Group se zavazuje, že bude svými jedinečnými cíli a procesy tyto hodnoty vytvářet společně se zaměstnanci, společností, partnery a zákazníky, a přispívat tak k realizaci trvale udržitelné společnosti.

https://www.bridgestone.com/corporate/news/2022030101.html

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe:

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe (Bridgestone EMIA) je regionální strategickou obchodní jednotkou společnosti Bridgestone Corporation, globálního lídra v oblasti pneumatik a řešení pro trvale udržitelnou mobilitu. Společnost Bridgestone EMIA se sídlem v belgickém Zaventemu má více než 20 000 zaměstnanců a podniká ve 40 zemích svého regionu.

Bridgestone nabízí rozmanité produktové portfolio prémiových pneumatik a vyspělých řešení pro mobilitu. Podnikovou vizí je poskytovat společnosti a zákazníkům přidanou hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Významnou roli přitom hraje iniciativa Bridgestone E8 Commitment, která je široce pojatým, globálním závazkem. Bridgestone v něm jasně definuje hodnoty, na jejichž základě dodává své produkty a služby společnosti, zákazníkům a budoucím generacím, a to s pozorností zaměřenou na následujících osm oblastí: energie (Energy), ekologie (Ecology), hospodárnost (Efficiency), rozšíření (Extension), ekonomika (Economy), emoce (Emotion), snadnost (Ease) a posílení postavení (Empowerment). Tyto oblasti jsou kompasem pro usměrňování strategických priorit, rozhodování a dalších kroků ve všech oblastech podnikání.

Více informací o společnosti Bridgestone v regionu EMIA naleznete na webových stránkách www.bridgestone-emia.com a press.bridgestone-emia.com. Sledujte nás na portálech Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.