07
lutego
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bridgestone podnosi standardy i wprowadza nową politykę dla dostawców i partnerów

Podsumowanie
Bridgestone

Bridgestone podnosi standardy i wprowadza nową politykę

dla dostawców i partnerów

Firma aktualizuje wytyczne dotyczące poszanowania praw człowieka, norm środowiskowych i jakości produktów oraz podnosi wymagania dotyczące przestrzegania prawa oraz identyfikacji miejsca pochodzenia

Warszawa (7 lutego 2018 r) ― Bridgestone, największy na świecie producent opon i wyrobów z gumy, zaprezentował dziś nową Globalną Politykę Zrównoważonych Zakupów, która umożliwi lepszą współpracę z dostawcami i promocję dobrych praktyk. Nowe zasady zdecydowanie usprawnią komunikację ze wszystkimi kontrahentami i pozwolą osiągnięcie długoterminowych korzyści środowiskowych, społecznych oraz gospodarczych.

„Wprowadzenie nowej polityki jest dla nas kluczowe. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i mamy jasno zdefiniowane ramy prowadzenia biznesu, rozwoju produktów oraz naszych relacji z klientami i lokalnymi społecznościami. Nadal jednak chcemy się w tych aspektach rozwijać" - powiedział Masaaki Tsuya, Dyrektor Generalny Bridgestone Corporation. „Mamy duży wpływ na to, jak wygląda oddziaływanie przemysłu na otoczenie i ludzi na całym świecie. To duża odpowiedzialność. Chcemy zachęcić naszych dostawców i partnerów do wspólnego zrównoważenia procesu dostaw. Konieczna jest współpraca ze wszystkimi podmiotami w branży i z różnymi grupami odbiorców. Dzięki temu będziemy w stanie zwiększać świadomość społeczną na tym polu” – dodał Masaaki Tsuya.

Zgodnie z hasłem „Our Way to Serve”, naszym celem jest korzystanie tylko ze zrównoważonych surowców. Nowa polityka gwarantuje osiągnięcie takiego stanu rzeczy do 2050 roku i w latach późniejszych. Łączy ona wszystkie stosowane dotąd wytyczne w jeden dokument, który jasno określa wymagania dotyczące współpracy z Bridgestone. Wykorzystujemy znaczne ilości naturalnego kauczuku i dlatego bardzo zależy nam na maksymalnym zrównoważeniu procesu jego dostaw. Nasza polityka obejmuje cztery główne obszary:

  • Transparentność – w tym przejrzystość działań i dobre zarządzanie;
  • Przestrzeganie norm i przepisów – przestrzeganie przepisów i regulacji obowiązujących w miejscach, w których Bridgestone prowadzi działalność;
  • Jakość, koszt, dostawa i innowacja – zapewnienie terminowej, rozsądnej cenowo dostawy produktów i usług najwyższej jakości przy jednoczesnym wdrażaniu innowacyjnych technologii;
  • Zrównoważone dostawy – propagowanie dostaw przyjaznych dla środowiska i człowieka, uwzględniających konieczność oszczędności wody, ochrony gruntów i dbania o ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo

Opracowując nową politykę Bridgestone konsultował się z międzynarodowymi ekspertami, organizacjami pozarządowymi (NGO), dostawcami materiałów, producentami kauczuku i kluczowymi klientami. Chcieliśmy mieć pewność, że polityka jest kompleksowa, odzwierciedla standardy branżowe i najlepsze praktyki oraz jest skutecznie wdrażana.

Nowe zasady, dostępne w 12 językach, będą wdrażane, regulowane i egzekwowane regionalnie. Podczas ich wprowadzania najważniejsza będzie współpraca z dostawcami, klientami i ekspertami branżowymi. W ciągu najbliższych 18 miesięcy firma będzie na bieżąco kontrolować czy nowa polityka jest przez nich wprowadzana w życie. Pod koniec tego okresu dostawcy otrzymają specjalny kwestionariusz samooceny.

Bridgestone jest również zaangażowany we współpracę z uniwersytetami, stowarzyszeniami branżowymi i organizacjami pozarządowymi. Daje nam to możliwość ciągłej poprawy naszych działań.

Poniżej dodatkowe informacje na temat Globalnej Polityki Zrównoważonego Zaopatrzenia oraz zobowiązań CSR Bridgestone:

Kontakt dla mediów:

Łukasz Kwasiborski

Media Forum

mobile: +48 506 597 297

e-mail: l.kwasiborski@mediaforum.pl

O Bridgestone Europe

Bridgestone Europe, z siedzibą w Belgii, to spółka zależna Bridgestone Corporation, światowego lidera rynku opon i wyrobów z gumy. Bridgestone Europe działa w ponad 60 krajach i zatrudnia około 18 200 pracowników. Posiada 14 fabryk opon, nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz tor testowy we Włoszech. Opony premium produkowane przez Bridgestone Europe są sprzedawane na całym świecie.

Więcej informacji o Bridgestone można znaleźć na stronach www.bridgestone.eu, www.bridgestonenewsroom.eu oraz na portalach Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.