09
marca
2023
|
10:02
Europe/Amsterdam

Bridgestone z certyfikatem SBT za ambitny cel redukcji emisji CO2

·         Bridgestone otrzymał certyfikat Science Based Targets (SBT) przyznawany przez inicjatywę SBT (SBTi) za swoje cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku.

·         Firma Bridgestone podejmuje szereg dział, których celem jest prowadzenie zrównoważonej dla środowiska działalności biznesowej oraz osiągnięcie neutralności węglowej w całym łańcuchu dostaw.

·         Działania te są zgodne z korporacyjnym zobowiązaniem ,,Bridgestone E8 Commitment”, przyspieszającym proces transformacji Bridgestone w firmę oferującą zrównoważone rozwiązania.

SBT certification Global 02-02-23

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi)*1 zatwierdziła cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku wyznaczone przez Bridgestone Group (Bridgestone)*2.

SBTi przyznaje certyfikaty firmom, które wyznaczyły cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele te muszą być oparte na podstawach naukowych, obejmować okresy od 5 do 10 lat i być zgodne z poziomami określonymi w Porozumieniu paryskim*3.

Bridgestone zmierza do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, pracując jednocześnie nad zwiększeniem swojego wkładu w redukcję emisji CO2. W tym celu firma podejmuje działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej swojej działalności produkcyjnej oraz wykorzystania energii odnawialnej. Bridgestone dąży do zmniejszenia emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw i cyklu życia produktu, który obejmuje zakup surowców, dystrybucję, eksploatację, ponowne wykorzystanie i recykling. W ciągu ostatnich siedmiu lat firma utrzymała również ocenę A- lub wyższą w rankingu CDP*4, związaną z aktywnym przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

Konkretne przykłady działań Bridgestone to m.in.:

Minimalizacja emisji CO2

  • Promocja zielonych i inteligentnych fabryk

W sierpniu 2022 roku firma poinformowała o swoich długoterminowych dążeniach strategicznych do roku 2030*5 i opisała wysiłki podejmowane na rzecz promowania zielonych i inteligentnych fabryk. Podkreśliła, że Bridgestone kładzie szczególny nacisk na dążenie do pozyskiwania ponad 50% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2023 roku i osiągnięcia niemal 100% odnawialnej energii elektrycznej do 2030 roku. Jej dotychczasowe przejście na energię odnawialną dotyczy całej energii elektrycznej kupowanej we wszystkich lokalizacjach Bridgestone EMIA w Europie, czterech zakładach w Japonii (Hikone, Shimonoseki, Tosu i Kitakyushu) oraz dwóch zakładach w Chinach (Tianjin i Wuxi). Kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów stało się rozpoczęcie wykorzystywania energii słonecznej w zakładach w Tajlandii, Stanach Zjednoczonych i Europie.

Zwiększanie wkładu w redukcję emisji CO2

  • Opony EV wyposażone w innowacyjną technologię oponiarską ,,ENLITEN®”

Bridgestone rozszerza ofertę opon wyposażonych w innowacyjną technologię ENLITEN. Zaprojektowana m.in. dla pojazdów elektrycznych (EV), technologia ENLITEN gwarantuje najwyższe standardy zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i wydajności jazdy. Pomaga zwiększyć zasięg i wydajność pojazdów elektrycznych poprzez zmniejszenie oporów toczenia. Może być wykorzystana do obniżenia wagi opony, a dzięki zwiększonej odporności na zużycie przyczynia się do oszczędzania surowców. Z pomocą nowej technologii Bridgestone wspiera bezpieczeństwo mobilności, a także wnosi znaczący wkład w zrównoważony rozwój poprzez zmniejszenie emisji CO2 i efektywne wykorzystanie surowców.

  • Rozbudowa rozwiązań mobilnych

Bridgestone stale rozwija i poszerza gamę rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 w fazie użytkowania pojazdów przez klientów. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych do przewidywania wydajności pojazdu i zużycia opon, firma dostarcza rozwiązania, które pomagają zmniejszyć czas przestoju pojazdów. Ponadto oferuje wysoce efektywne usługi serwisowania opon.

  • Zwiększanie zaangażowania dostawców

W celu osiągnięcia neutralności węglowej, w 2021 roku firma częściowo zmieniła swoją globalną politykę zaopatrzenia w surowce. Zgodnie z jej założeniami, Bridgestone będzie współpracować z dostawcami w celu zmniejszenia emisji CO2 w początkowych obszarach łańcucha dostaw. Aby pomóc dostawcom w pełni zrozumieć politykę firmy, Bridgestone organizuje spotkania wyjaśniające jej założenia.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie Bridgestone 3.0 Journey 2022 Integrated Report oraz w sekcji dotyczącej zrównoważonego rozwoju na stronie internetowej firmy*6.

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem znajdują się w centrum działań zarządczych i biznesowych Bridgestone. Działania te są zgodne z wartościami dotyczącymi energii, ekologii oraz ekonomii opisanymi w zobowiązaniu korporacyjnym „Bridgestone E8 Commitment”*7. W ramach zobowiązania, które wyznacza kierunki transformacji, firma angażuje się w realizację idei zrównoważonego społeczeństwa. Zgodnie z jego założeniami, osiągnięcie wyznaczonych celów możliwe jest dzięki wspólnemu zaangażowaniu pracowników, społeczeństwa, partnerów i klientów.

*1 Inicjatywa Science Based Targets (SBTi)
SBTi to międzynarodowa inicjatywa, która zachęca firmy do wyznaczania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w oparciu o dowody naukowe, aby przyczynić się do realizacji celów Porozumienia paryskiego. Inicjatywa ta jest prowadzona wspólnie przez CDP (międzynarodową organizację pozarządową promującą ujawnianie informacji o środowisku), World Wide Fund for Nature Inc., World Resources Institute oraz United Nations Global Compact.
 
*2 Cele krótkoterminowe zatwierdzone przez SBTi
https://www.bridgestone.com/responsibilities/environment/reduce_co2/operations/

*3 Porozumienie paryskie jest prawnie wiążącym międzynarodowym traktatem dotyczącym zmian klimatu. Jego celem jest zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie dużo poniżej 2°C względem poziomu z epoki przedprzemysłowej oraz kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu przedprzemysłowego.

*4 CDP jest międzynarodową organizacją pozarządową, która gromadzi i ujawnia informacje środowiskowe dotyczące firm i miast. Na podstawie wniosków inwestorów instytucjonalnych, firm i innych organizacji, CDP zachęca organizacje do ujawniania informacji dotyczących zmian klimatycznych, emisji gazów cieplarnianych, gospodarki wodnej i innych kwestii środowiskowych, a także bada i ocenia takie organizacje.

*5 2030 Long Term Strategic Aspiration - Bridgestone 3.0 Journey – Roadmap toward becoming a resilient “excellent” Bridgestone
https://www.bridgestone.com/ir/library/strategy/pdf/ENG_lsa20220831.pdf

*6 Więcej informacji można znaleźć w Bridgestone 3.0 Journey Report (2022 Integrated Report), a także w sekcji dotyczącej zrównoważonego rozwoju na stronie internetowej firmy Bridgestone.
https://www.bridgestone.com/ir/library/integrated_report/index.html
https://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html

*7 Grupa Bridgestone ustanowiła zobowiązanie korporacyjne „Bridgestone E8 Commitment”, aby pomóc w realizacji swojej wizji: „Do roku 2050 Bridgestone będzie nadal dostarczać produkty dla społeczeństwa i klientów jako firma oferująca zrównoważone rozwiązania”. Osiem wartości składających się na „Zobowiązanie Bridgestone E8” to: Energia, Ekologia, Efektywność, Ekspansja, Ekonomia, Emocje, Ułatwienie i Wzmocnienie. Wartości te Grupa zobowiązuje się tworzyć wraz z pracownikami, społeczeństwem, partnerami i klientami, aby pomóc w kształtowaniu zrównoważonego społeczeństwa.

Informacje dla mediów: Tomasz Kania, Hill+Knowlton Strategies, +48 601 240 478

O Bridgestone w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Afryce: 

Bridgestone w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Afryce (Bridgestone EMIA) to regionalna strategiczna jednostka biznesowa Bridgestone Corporation, światowego lidera w dziedzinie opon i rozwiązań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Bridgestone EMIA, z siedzibą w Zaventem (Belgia), zatrudnia ponad 20 000 osób i prowadzi działalność w 40 krajach w całym regionie. 

Bridgestone_PL_boilerplate_july2022

Bridgestone oferuje zróżnicowane portfolio opon klasy premium, technologii oponiarskich i zaawansowanych rozwiązań w zakresie mobilności. Celem Bridgestone jest dostarczanie wartości dla społeczeństwa i klientów jako firma oferująca zrównoważone rozwiązania. Bridgestone E8 Commitment to globalne zobowiązanie, które jasno określa wartości, jakie firma obiecuje dostarczyć społeczeństwu, klientom oraz przyszłym pokoleniom w ośmiu kluczowych obszarach: Energia, Ekologia, Wydajność, Rozbudowa, Ekonomia, Emocje, Ułatwienie i Wzmacnianie. Wyznaczają one priorytety strategiczne, proces podejmowania decyzji i działań w każdym obszarze działalności.

Więcej informacji na temat Bridgestone w regionie EMIA dostępnych jest na stronach http://www.bridgestone-emia.com/ i press.bridgestone-emia.com. Zachęcamy do obserwowania nas na Facebooku, Instagramie, YouTube i LinkedIn