26
czerwca
2019
|
00:00
Europe/Amsterdam

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Bridgestone

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Bridgestone podkreśla sukcesy, jakie firma odnosi w obszarze ochrony środowiska, zrównoważonych zamówień, w tym w zakresie ochrony praw człowieka.

TOKYO – Grupa Bridgestone opublikowała swój Raport zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019 podkreślając silny postęp w kierunku jej globalnego zaangażowania w pomoc w tworzeniu bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Dwa lata przed terminem Grupa przekroczyła postawiony sobie cel na 2020 rok, polegający na zmniejszeniu globalnego zużycia wody o 35 procent. Z powodzeniem wprowadziła także Globalną politykę zrównoważonych zamówień dla aż 98 procent swoich głównych dostawców kategorii 1: większość sprzedawców jest w trakcie przeprowadzania ocen swoich klientów. Ponadto, Grupa uruchomiła wspólnie z innymi producentami opon i interesariuszami z branży Globalną platformę dla zrównoważonego kauczuku naturalnego, tak aby doprowadzić do poprawy społeczno-ekonomicznych i środowiskowych aspektów produkcji kauczuku naturalnego.

Nasza misja odnosi się do zaangażowania Bridgestone w poprawę bezpieczeństwa i życia ludzi w każdym miejscu na świecie – wyjaśnił prezes zarządu i dyrektor generalny Masaaki Tsuya. – Zaangażowanie w wypełnianie tych obowiązków społecznych wyrażone jest w motto globalnej społecznej odpowiedzialności korporacyjnej Grupy, które brzmi: „Our Way to Serve”.

Poprzez Naszą drogę, Grupa Bridgestone koncentruje się na poprawie sposobu przemieszczania się, życia, pracy i zabawy w trzech „Priorytetowych obszarach mobilności, ludzi i środowiska”. Dodatkowo, sześć „Podstaw zarządzania” określa wysokie oczekiwania Grupy wobec prowadzenia odpowiedzialnej działalności. Raport na temat zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019 dotyczy dotychczasowej pracy w tych dziewięciu obszarach i określa, w jaki sposób jej wysiłki pokrywają się z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Więcej informacji na temat postępów Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju znajduje się na stronie internetowej Grupy.

W 2018 roku Grupa Bridgestone ponownie znalazła się w gronie dwóch wysoko ocenianych indeksów środowiskowych, społecznych i rządowych: Dow Jones Sustainability World Index oraz FTSE4Good Index Series. Inne przykłady jej globalnych osiągnięć obejmują:

Mobilność

  • Kontynuację wdrażania rozwiązań w zakresie precyzyjnego przystawiania opon do krawężników (Precision Docking Tire and Curb) w Japonii, które sprawia, że transport publiczny jest dostępny dla podróżujących osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi poprzez zmniejszenie odległości autobusu od krawężnika.
  • Wprowadzenie MOBOX, kompleksowej usługi abonamentowej w Europie, która zapewnia najlepszej jakości opony samochodowe, gwarancję na wszystkie uszkodzenia opon, regularną konserwację i inne usługi za przystępną miesięczną opłatą, zapewniając konsumentom wygodę i spokój.

Ludzie

  • Wspieranie programów, które pomagają rozwijać umiejętności zawodowe i życiowe, które z kolei umacniają społeczności w Chinach, Francji, Indiach, Indonezji, Japonii i Tajlandii. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych Grupa wspomaga kształcenie uczniów szkół średnich poprzez program przygotowania do studiów i pracy w Maplewood High School Automotive Training Center w Nashville.
  • Promowanie zdrowego społeczeństwa, szczególnie w odniesieniu do kobiet i dzieci, w Argentynie, Włoszech, Japonii, Liberii, Tajlandii i Stanach Zjednoczonych. W Indiach, na przykład, Grupa wspiera programy mające na celu zwiększenie niezależności finansowej kobiet.

Środowisko

  • Osiągnięcie 95 procent globalnego celu Grupy na rok 2020, zgodnie z którym zmniejszona wartość emisji zanieczyszczeń spowodowanych użytkowaniem opon Bridgestone przez klientów przekroczy wartość emisji obliczonej dla całej Grupy powodowanej m.in. zakupem surowców, produkcją, dystrybucją i wtórnym zużyciem produktów.
  • Przekazanie 2 332 hektarów rezerwatu przyrody Bridgestone w Chestnut Mountain na rzecz organizacji Nature Conservancy of Tennessee, celem zabezpieczenia tych terenów dla następnych pokoleń, a także zrównoważenie emisji dwutlenku węgla z nowego certyfikowanego przez LEED budynku centrali Bridgestone Tower w centrum Nashville w USA, oszacowane na 25 lat.

Podstawy zarządzania

  • Zapoczątkowanie Globalnej polityki praw człowieka, która określa oczekiwania, m.in. w zakresie poszanowania różnorodności i integracji społecznej, zakazu dyskryminacji i nękania, koncentracji na bezpieczeństwie i zdrowiu w miejscu pracy, zaangażowaniu w odpowiedzialne wykonywanie pracy oraz ochrony wolności słowa i stowarzyszania się.
  • Wprowadzenie globalnego Kodeksu postępowania, który udziela pracownikom, dostawcom i innym osobom z całego świata wskazówek dotyczących postępowania w szerokim zakresie kwestii etycznych, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji, konkurencji/prawa antymonopolowego, konfliktów interesów oraz darowizn na cele charytatywne i polityczne.

– Grupa Bridgestone nie byłaby w stanie osiągnąć swojego celu w dziedzinie zarządzania, jakim jest prowadzenie firmy o prawdziwie globalnym zasięgu oraz utrzymanie pozycji lidera w swojej branży, bez przyczynienia się również do zapewnienia zdrowej przyszłości ludziom i planecie – powiedział Tsuya. – Z tego powodu „Nasza droga ku pomocy“ jest dostosowana do szeregu kluczowych trendów i aktualnych problemów społecznych, a co ważne, jest zgodna ze strategią biznesową Grupy.