Helsinki,
29
kesäkuu
2022
|
12:06
Europe/Amsterdam

Bridgestone 3.0 Journey 2022 raportti

Yhteenveto

Bridgestone on julkaissut integroidun Bridgestone 3.0 Journey 2022 ‑raportin.

Raportissa kerrotaan yhtiön arvon kasvattamiseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tähtäävistä edistysaskeleista ja suunnitelmista. Tavoitteena on kiihdyttää muutosta kestävien ratkaisujen yhtiöksi Bridgestone E8 ‑sitoumuksen pohjalta.

Raportti tarjoaa näkymän Bridgestonen ainutlaatuiseen arvonluontiprosessiin, jossa yhdistyvät liiketoimintastrategiat ja kestävän kehityksen aloitteet.

Bridgestone on julkaissut verkkosivuillaan uuden integroidun Bridgestone 3.0 Journey 2022 ‑raportin.[1] Raportti tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen yhtiön toimintamalliin ja aloitteisiin, joiden tarkoitus on tehostaa arvon tuottamista keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

Raportin sisältöä

 • Konsernijohtajan sitoumus
 • Bridgestone E8 ‑sitoumus[2]
 • Liiketoimintajohtajat keskustelevat Bridgestone E8 ‑sitoumuksesta
 • Arvonluontiprosessi
 • Keskipitkän aikavälin liiketoimintastrategian toteuttaminen, painopisteenä kestävä kehitys
 • Luottamuksen rakentaminen arvon yhteisluomisen edistämiseksi
 • Johtamisen periaatteet arvon luonnissa ja hallinnoinnissa

 

Bridgestonen toimintaa ohjaa muuttumaton missio, Serving Society with Superior Quality, ja nyt, ”kolmannen perustamisensa” jälkeen yhtiö on aloittanut uuden taipaleen matkallaan: Bridgestone 3.0. Yhtiö asetti kestävän kehityksen johtamisen ja liiketoiminnan keskiöön ja pyrkii kohti vuoden 2050 visiotaan: Bridgestone jatkaa lisäarvon tarjoamista yhteiskunnalle ja asiakkaille kestävien ratkaisujen kautta. Bridgestone 3.0 Journey 2022 -raportissa kerrotaan yhtiön arvon kasvattamiseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tähtäävistä edistysaskeleista ja suunnitelmista. Tavoitteena on kiihdyttää muutosta kestävien ratkaisujen yhtiöksi vision toteutumista tukevan Bridgestone E8 ‑sitoumuksen pohjalta.

Integroitu Bridgestone 3.0 Journey 2022 ‑raportti kokoaa yhteen taloustiedot ja muut tiedot, jotka on aiemmin esitetty yhtiön vuosikertomuksissa ja yritysvastuuraporteissa[3]. Tarkoituksena on tarjota johdonmukainen katsaus Bridgestonen ainutlaatuiseen arvonluontiprosessiin, jossa yhdistyvät liiketoimintastrategiat ja kestävän kehityksen aloitteet. Bridgestone toivoo raportin innostavan eri sidosryhmiä luomaan yhdessä uutta arvoa samalla kun raportti avaa entistä selkeämmin yhtiön toimintaa ja suunnitelmia, joihin liiketoimintastrategiat ja kestävän kehityksen aloitteet saumattomasti nivoutuvat.

Konsernijohtaja Shu ISHIBASHI kommentoi integroidun Bridgestone 3.0 Journey 2022 ‑raportin julkaisun yhteydessä: ”Nopeutamme Bridgestone 3.0 ‑matkaa kohti kestävien ratkaisujen yhtiötä yhdessä työntekijöiden, yhteiskunnan, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa Bridgestone E8 ‑sitoumuksen mukaisesti. Sitoumus ohjaa yrityksen johdon toimintaa ja auttaa samalla ansaitsemaan tulevien sukupolvien luottamuksen. Toivon, että raportti auttaa meitä ansaitsemaan tukenne missiollemme, visiollemme ja toiminnallemme. Planeettamme tähden pyydänkin kaikkia tulemaan mukaan matkallemme – planeettamme, josta meillä on vastuu tulevien sukupolvien puolesta.”

Alla luodaan katsaus Bridgestone 3.0 Journey 2022 ‑raportissa käsiteltyihin aihepiireihin, pääkohtiin ja edistysaskeliin[4].

Johdon sitoutuminen visioon

 • Johdon sitoutumista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen Bridgestone E8 ‑sitoumuksen mukaisesti käsitellään raportin osioissa Global CEO Commitment, Global Leaders Roundtable ja Message from the Global CFO.

 

Keskipitkän aikavälin liiketoimintastrategian toteuttaminen, painopisteenä kestävä kehitys

 • Yleiskatsaus ja tietoa edistyksestä keskipitkän aikavälin liiketoimintastrategiassa, jossa johtamisen ja liiketoiminnan painopiste on kestävässä kehityksessä, sekä katsaus keskipitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmaan (2021–2023), konkreettiseen toimintasuunnitelmaan strategian toteuttamiseksi ja ydinliiketoimintoihin sekä kasvaviin ja tunnusteleviin toimintoihin.

 

 • Yleiskatsaus ja tietoa kestävän liiketoimintakehyksen toteutuksen nopeuttamiseen tähtäävien aloitteiden edistymisestä. Kehys linkittää toimintamallimme koko arvoketjun kiertotalous- ja hiilineutraaliuspyrkimyksiin.

 

 • Tietoa aineettomaan omaisuuteen (inhimillinen pääoma, innovaatiot, tekijänoikeudet jne.) liittyvistä aloitteista, jotka kiinnostavat sidosryhmiämme yhä enemmän.

 

Aloitteet arvon yhteisluomista edistävän luottamuksen rakentamiseksi

 • Tietoa globaaleista aloitteista, joilla tavoitellaan tasapainoa luonnon, yhteiskunnan ja moottoriurheilutoiminnan välille. Tavoitteena on rakentaa yhteiskunnan, kumppaneiden ja asiakkaiden välistä luottamusta, mikä on välttämätöntä arvon yhteisluomiselle, jota Bridgestone E8 ‑sitoumuksen toteuttaminen edellyttää.

 

Johtamisen periaatteet arvon luonnissa

 • Tietoa alla mainituista compliance-, riskinhallinta- ja muista johtamiseen liittyvistä asioista.

 

 • Aloitteet ilmastonmuutoksen ja ympäristöriskien hallitsemiseksi ja Task Force on Climate-related Financial Disclosures ‑aloitteen mukaisen tiedon tehokkaammaksi raportoimiseksi.

 

 • Globaalien ihmisoikeuskäytäntöjen päivitys vuonna 2022, raportti ihmisoikeus- ja työsuhdekäytäntöjä koskevista tavoitteista sekä ihmisoikeuksiin liittyvien due diligence ‑aloitteiden edistyksestä, mukaan lukien vuonna 2021 toteutettu riippumattoman osapuolen ihmisoikeuksiin liittyvä riskinarviointi, jossa tunnistettiin globaalilla tasolla ensisijaisia ihmisoikeusongelmia

 

 • Globaalien kestävien hankintakäytäntöjen päivitys vuonna 2021. Hankintakäytännöissä käsitellään nyt uusina aihepiireinä yhteistyötä yrityskumppaneiden kanssa ympäristöystävällisten hankintakäytäntöjen laajentamiseksi, ihmisoikeuksien kunnioituksen edistämistä, päivitettyihin käytäntöihin liittyvien tunnuslukujen raportointia, konfliktialueiden mineraaleihin liittyvien riskien hallintaa sekä valitusmekanismien käyttöönottoa.


 


 

[1] Integroitu Bridgestone 3.0 Journey 2022 -raportti on luettavissa Bridgestone-konsernin sivustolla: https://www.bridgestone.com/ir/library/integrated_report/index.html

[2] Bridgestone laati koko konsernia koskevan Bridgestone E8 -sitoumuksen tukemaan etenemistä kohti vuoden 2050 visiotaan: Bridgestone jatkaa lisäarvon tarjoamista yhteiskunnalle ja asiakkaille kestävien ratkaisujen kautta. Sitoumus ohjaa yrityksen johdon toimintaa ja auttaa samalla ansaitsemaan tulevien sukupolvien luottamuksen. Bridgestone E8 -sitoumus koostuu kahdeksasta e-kirjaimella alkavasta, Bridgestonelle tunnusomaisesta arvosta (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease ja Empowerment), joita koko konserni sitoutuu toteuttamaan Bridgestonelle tunnusomaisten tarkoituksen ja prosessin avulla rakentaakseen yhdessä työntekijöiden, yhteiskunnan, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa kestävää yhteiskuntaa.

https://www.bridgestone.com/corporate/news/pdf/2022030101.pdf

[3] Bridgestonen aiemmat vuosikertomukset ja yritysvastuuraportit ovat luettavissa konsernin verkkosivuilla.

Vuosikertomukset: https://www.bridgestone.com/corporate/library/annual_report/

Yritysvastuuraportit: https://www.bridgestone.com/responsibilities/library/index.html

[4] Raportti kattaa ajanjakson 1.1.2021–31.12.2021 (sisältää myös joitakin tapahtumia ennen ja jälkeen tämän ajanjakson).

Bridgestone Euroopassa, Lähi-idässä, Intiassa ja Afrikassa (EMIA):

Bridgestone EMIA on Bridgestone Corporationin alueellinen strateginen liiketoimintayksikkö. Bridgestone Corporation on maailman johtava rengasvalmistaja ja vastuullisten liikkuvuusratkaisujen toimittaja. Zaventemissa (Belgiassa) pääkonttoriaan pitävällä Bridgestone EMIAlla on yli 20 000 työntekijää ja toimintaa 40 maassa eri puolilla aluetta.