Helsinki,
02
helmikuu
2023
|
15:04
Europe/Amsterdam

Bridgestonen CO2-päästövähennystavoitteille SBT-sertifiointi

Yhteenveto
  • SBT-aloite (SBTi) on myöntänyt Bridgestonen vuoteen 2030 ulottuville CO2-päästövähennystavoitteille Science Based Targets (SBT) ‑sertifioinnin.
  • Bridgestone kiihdyttää kestävän liiketoiminnan kehykseen (Sustainability Business Framework) liittyviä aloitteitaan vahvistaakseen kestävän toiminnan ja liiketoiminnan välistä yhteyttä ja edistääkseen hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta koko arvoketjussa.
  • Toimet ovat linjassa Bridgestone E8 ‑sitoumuksemme kanssa, jossa lupaudumme nopeuttamaan muutosta kestävien ratkaisujen yhtiöksi.

Bridgestone-konserni on saanut Science Based Targets (SBTi) -aloitteen[1] hyväksynnän vuodelle 2030 asettamilleen CO2 ‑päästövähennystavoitteille.[2]

SBTi myöntää sertifioinnin yrityksille, jotka ovat asettaneet kasvihuonekaasuille tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Tavoitteiden on katettava 5–10 vuoden ajanjakso, ja niiden on oltava Pariisin ilmastosopimuksessa asetettujen tasojen mukaisia.[3]


 


[1] Science Based Targets (SBTi) -aloite

SBTi on kansainvälinen aloite, joka kannustaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat kasvihuonekaasuja koskevat päästövähennystavoitteet ja siten tukemaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Aloitteessa ovat mukana ilmastoraportointia edistävä, voittoa tavoittelematon järjestö CDP, World Wide Fund for Nature (WWF), Maailman luonnonvarainstituutti (WRI) sekä YK:n Global Compact -aloite.

[2] SBTi:n hyväksymät lyhyen aikavälin tavoitteet

https://www.bridgestone.com/responsibilities/environment/reduce_co2/operations/

[3] Pariisin ilmastosopimus on kansainvälinen, oikeudellisesti sitova sopimus ilmastonmuutoksesta. Sen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Bridgestone on saanut vuoteen 2030 ulottuville keskipitkän aikavälin CO2-päästövähennystavoitteilleen (scopet 1, 2 ja 3) SBT-sertifikaatin. Bridgestone tavoittelee hiilineutraaliustavoitettaan pyrkimällä samanaikaisesti edistämään yleistä CO2-päästöjen vähennystä sekä minimoimaan omat CO2-päästönsä. Painopiste on nopeissa ja tehokkaissa vähennystoimissa. Keinoja ovat muun muassa tuotannon energiatehokkuuden jatkuva parantaminen sekä uusiutuvan energian laajamittaisempi käyttöönotto. Samalla Bridgestone pyrkii vähentämään koko arvoketjun ja tuotteiden elinkaaren aikaisia CO2-päästöjä raaka-aineiden hankinnasta jakeluun, käyttöön, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. CDP:n[1] myöntämä luokitus Bridgestonelle on ollut seitsemän viime vuoden ajan vähintään A-, mikä on osoitus yhtiön erinomaisista toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Esimerkkejä Bridgestonen toimista ovat muun muassa:

CO2-päästöjen minimointi

  • Vihreiden ja älykkäiden tehtaiden edistäminen

Bridgestonen elokuussa 2022 julkistettu pitkän aikavälin tavoite 2030[2] kuvaa yhtiön pyrkimyksiä edistää vihreitä ja älykkäitä tehtaita. Bridgestonen tavoitteena on etenkin nostaa uusiutuvan energian (sähkön) osuus yli 50 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä, ja pyrkimyksenä on nostaa uusiutuvan energian (sähkön) osuus noin 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Bridgestone on siirtynyt ostosähkössä uusiutuvaan energiaan kaikissa Bridgestone EMIAn toimipaikoissa Euroopassa, neljällä tehtaalla Japanissa (Hikone, Shimonoseki, Tosu ja Kitakyushu) sekä kahdella tehtaalla Kiinassa (Tianjin ja Wuxi). Bridgestone on myös alkanut käyttää aurinkoenergiaa Thaimaan, Yhdysvaltojen ja Euroopan tehtaillaan.

CO2-vähennysten voimakkaampi tukeminen

  •  Innovatiivista ENLITEN®-teknologiaa hyödyntävät sähköautojen renkaat

Bridgestone pyrkii toimittamaan enemmän innovatiivista ENLITEN-teknologiaa hyödyntäviä renkaita, jotka tarjoavat uutta hyötyä sähköautojen aikakaudella sekä ainutlaatuista etua sekä ympäristön että ajo-ominaisuuksien kannalta. Teknologia auttaa pidentämään sähköautojen toimintamatkaa ja sähkötehokkuutta pienentämällä renkaiden vierintävastusta. ENLITEN-renkaat voidaan myös räätälöidä kunkin sähköauton suorituskykytavoitteiden mukaisesti. ENLITEN-teknologialla voidaan esimerkiksi alentaa renkaiden painoa tai säästää luonnonvaroja paremman kulumiskestävyyden avulla. ENLITEN-teknologian avulla Bridgestone lisää turvallisuutta ja mielenrauhaa liikenteessä ja tukee samalla vahvasti kestävää kehitystä pienempien CO2-päästöjen ja resurssitehokkuuden kautta.

  • Liikkuvuusratkaisujen laajentaminen

Bridgestone tarjoaa ajoneuvojen seisonta-aikaa vähentäviä liikkuvuusratkaisuja, joissa hyödynnetään digitaaliteknologiaa ajoneuvojen suorituskyvyn ja renkaiden kulumisen ennakoimiseksi. Yhtiö tuottaa myös tehokkaita renkaiden vaihto- ja kunnossapitopalveluja hyvin erilaisille asiakkaille. Samalla kun Bridgestone lisää turvallisuutta ja mielenrauhaa liikenteessä, yhtiö kehittää ja laajentaa ratkaisuvalikoimaa vähentääkseen asiakkaiden CO2-päästöjä tuotteiden käyttövaiheessa auttamalla maksimoimaan tuottavuuden ja taloudellisen arvon.

  • Toimittajien vahvempi sitouttaminen

Bridgestone uudisti maailmanlaajuista kestävän hankinnan käytäntöjänsä vuonna 2021 esimerkiksi hiilineutraaliusaloitteiden suunnittelun tehostamiseksi. Bridgestone avaa myös hankintakäytäntöjen sisältöä toimittajilleen eri toiminta-alueillaan varmistaakseen, että he ymmärtävät täysin yhtiön käytännöt ja toimenpiteet. Hankintakäytännöt ohjaavat Bridgestonen ja toimittajien yhteistoimintaa CO2-päästöjen vähentämiseksi toimitusketjun ylävirrassa.

Lisätietoja: Integroitu Bridgestone 3.0 Journey 2022 -raportti ja Bridgestone-konsernin verkkosivuston kestävän kehityksen osio.[3]

Bridgestone asetti kestävän kehityksen johtamisensa ja liiketoimintansa keskiöön ja pyrkii kohti vuoden 2050 visiotaan: Bridgestone jatkaa lisäarvon tarjoamista yhteiskunnalle ja asiakkaille kestävien ratkaisujen kautta. Bridgestone kiihdyttää kestävän liiketoiminnan kehykseen (Sustainability Business Framework) liittyviä aloitteitaan vahvistaakseen kestävän toiminnan ja liiketoiminnan välistä yhteyttä ja edistääkseen hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta koko arvoketjussa ja kaikissa Dan-Totsu-tuotteidensa tuotanto- ja myynti-, käyttö- ja uudistamisvaiheissa.

Toimenpiteet ovat seuraavien Bridgestone E8 -sitoumuksen arvojen mukaisia: Energy: Sitoutunut yhteiskunnan hiilineutraalin liikkuvuuden toteutukseen, Ecology: Sitoutunut edistämään kestäviä rengasteknologioita ja -ratkaisuja, jotka säästävät ympäristöä tuleville sukupolville ja Economy: Sitoutunut liikkuvuuden ja liiketoiminnan taloudellisen arvon maksimointiin.[4]

Bridgestone E8 -sitoumus ohjaa yhtiötä sen kiihdyttäessä muutosvauhtiaan ja rakentaessa yhdessä työntekijöiden, yhteiskunnan, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa kestävää yhteiskuntaa. Samalla pyrkimyksenä on saavuttaa kestävyyttä ja liiketoiminnan kasvua koskevat tavoitteet.


 


[1] CDP on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka kerää ja julkistaa yritysten ja kaupunkien ympäristötietoja. CDP rohkaisee institutionaalisten sijoittajien, yritysten ja muiden organisaatioiden pyynnöstä organisaatioita julkistamaan ilmastonmuutokseen, kasvihuonekaasupäästöihin, vedenkäyttöön ja muuhun ympäristönsuojeluun liittyviä tietojaan. Järjestö myös tutkii ja arvioi näiden organisaatioiden toimintaa.

[2] Pitkän aikavälin strategiset tavoitteet 2030 – Bridgestone 3.0 Journey – Suunnitelma resilientin, erinomaisen Bridgestonen rakentamiseksi https://www.bridgestone.com/ir/library/strategy/pdf/ENG_lsa20220831.pdf

[3] Lisätietoja: Integroitu Bridgestone 3.0 Journey 2022 -raportti ja Bridgestone-konsernin verkkosivuston kestävän kehityksen osio.

https://www.bridgestone.com/ir/library/integrated_report/index.html

[4] Bridgestone laati koko konsernia koskevan Bridgestone E8 -sitoumuksen tukemaan etenemistä kohti vuoden 2050 visiotaan: Bridgestone jatkaa lisäarvon tarjoamista yhteiskunnalle ja asiakkaille kestävien ratkaisujen kautta. Sitoumus ohjaa yrityksen johdon toimintaa ja auttaa samalla ansaitsemaan tulevien sukupolvien luottamuksen. Bridgestone E8 -sitoumus koostuu kahdeksasta e-kirjaimella alkavasta, Bridgestonelle tunnusomaisesta arvosta (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease ja Empowerment), joita koko konserni sitoutuu toteuttamaan Bridgestonelle tunnusomaisten tarkoituksen ja prosessin avulla rakentaakseen yhdessä työntekijöiden, yhteiskunnan, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa kestävää yhteiskuntaa. https://www.bridgestone.com/corporate/news/pdf/2022030101.pdf